Ogłoszenie o naborze - Koordynator Centrum dla Rodzin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

przystępując do realizacji projektu

„Miło, milej, Miłki – strefa wolna od przemocy”

 w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

 

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko:

Koordynator Centrum dla Rodzin
(koordynator implementacji modelu)

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze - Koordynator Centrum dla Rodzin

#PRZEMOCTONIESUPERMOC - konkurs!

W związku ze zbliżającą się Ogólnoświatową Kampanią Białej Wstążki Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miłki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs!

Więc do dzieła!


Celem konkursu jest poszerzenie świadomości o zjawisku przemocy oraz form przeciwdziałania
Zadanie do wykonania: krótki- max
60 sekund, film propagujący Kampanię Białej Wstążki

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są poniżej oraz w sekretariatach szkół.

Czas start ! 

 

Informacja

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Czytaj więcej: Informacja