Zapraszamy na warsztaty edukacji ekonomicznej!

Już 11 maja 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Ośrodku Kultury w Miłkach odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
  • Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
  • zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
  • zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego. 

Warsztaty skierowane są do osób otrzymujących pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.