DOBRY START przydatne informacje

 

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.


Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

Dla kogo?

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

 

Terminy

 

Składanie wniosków elektronicznych- od 1 lipca 2018r.

Składanie wniosków tradycyjnych- od 1 sierpnia 2018r.

 

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

 

Wnioski można będzie pobrać w siedzibie Ośrodka od 1 lipca, natomiast pod wskazanym adresem można pobrać go samodzielnie, ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, na której można zapoznać się ze szczegółami:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

 

Więcej informacji można również otrzymać pod numerem telefonu GOPS w Miłkach 87 421 18 01.