Świadczenie 500+ nowy okres zasiłkowy

Rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków na świadczenie wychowawcze. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus lub pod numerem telefonu 87 428 18 01