"Dobry Start" (300 plus)- od 1 lipca w ZUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach informuje,  że od  roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną,  od 1 lipca do 30 listopada,  poprzez: Platformę Usług Elektronicznych ZUS(PUE)bankowość elektroniczną lub portal Empatia