Składanie wniosków - posiłki w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach informuje o możliwości składania wniosków na obiady dla uczących się dzieci na  rok szkolny 2021/2022.Wnioski o obiady szkolne  można składać do końca sierpnia

 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:  

 

ü  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku zaświadczenie od pracodawcyodcinek rentyodcinek emerytury 

ü  w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne/długotrwale choreaktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

 ü  osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodziezaświadczenie z Urzędu Skarbowego.