Ułatwienia dostępu

Informacja dot. pomocy uchodźcom

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. możliwości otrzymania dofinansowania do pobytu obywatela Ukrainy w prywatnych kwaterach - informujemy, iż osoba decydująca się udzielić schronienia uchodźcom zobowiązuje się we własnym zakresie zaopiekować się nimi. Projekt specustawy przewiduje możliwość dofinansowania pobytu uchodźców u osób prywatnych, jeśli przedsiębiorca zapewni schronienie dla minimum 20 obywateli Ukrainy. Jednak na tę chwilę specustawa jest na etapie konsultacji.
Uchodźcy w pierwszej kolejności powinni zgłaszać się do punktów recepcyjnych, skąd kierowani będą do rządowych ośrodków, w których zapewniona będzie dla nich pełna opieka - od zakwaterowania po pomoc psychologiczną i medyczną. Najbliższy Punkt pomocy dla uchodźców znajduje się w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55; tel. 797 829 617.