Informacja w sprawie naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego, ogłoszonego 18.05.2022 r., do ośrodka nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi formalne.