Sprzedaż węgla przez Gminę Miłki - aktualizacja

W najbliższym czasie rozpocznie się możliwość preferencyjnego zakupu paliwa stałego – węgla - za pośrednictwem Urzędu Gminy w Miłkach.
Dystrybucją węgla dla mieszkańców naszej gminy zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Giżycku (ul. Szarych Szeregów 13). Transport węgla należy zapewniać we własnym zakresie.

Przypominamy, że warunkiem uprawniającym do preferencyjnego zakupu węgla jest:

1.        Pozytywne rozpatrzenie przez GOPS w Miłkach wniosku o przyznanie dodatku węglowego;

        Złożenie zapotrzebowania na zakup węgla do Urzędu Gminy;

3.        Wystąpienie do GOPS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;

4.        Wpłacenie na konto Urzędu Gminy należności za zamówioną ilość węgla (1900 zł/1 tonę) – numer konta 44 9364 0000 2005 0001 0118 0015;

5.        Dostarczenie do Urzędu uzyskanego zaświadczenia oraz potwierdzenia wpłaty – tam ustalicie Państwo szczegóły dot. odbioru węgla

 

AKTUALIZACJA 

W związku z koniecznością ponoszenia kosztów transportu przez mieszkańców we własnym zakresie, Gmina Miłki ustala cenę za 1 tonę paliwa stałego do końca 2022 r. w wysokości 1900 zł. Gospodarstwa domowe, które zamówiły 1,5 tony węgla w roku 2022 na wskazane konto Urzędu wpłacają więc kwotę 2850 zł

Istnieje możliwość zamówienia transportu odpłatnie (4,92/1km) - numer telefonu 502-549-972

 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla sprzedawanego w ramach cen preferencyjnych

Do pobrania
FileFile sizeCreated
Download this file (wniosek zaswiadczenie.pdf)Wniosek o zaświadczenie110 kB2022-11-24 07:11