Ułatwienia dostępu

Wyniki naboru

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że po przeprowadzeniu procedury naboru w ramach realizowanego projektu "Miło, milej, Miłki - strefa wolna od przemocy"
finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych
na stanowisko Koordynatora Centrum dla Rodzin wybrano: 

 

Panią Katarzynę Jolantę Zakrzewską, zam. Giżycko 

Uzasadnienie

 Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wysoką kulturą osobistą oraz doświadczeniem w pracy z zakresu aktywizacji społecznej.