Ułatwienia dostępu

Program Korpus Wsparcia Seniorów - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II, który polega na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie naszej gminy oraz realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Zadanie realizowane jest w ramach  Modułu II poprzez zakup usługi wsparcia w postaci  8 opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.

Zadanie dofinansowane jest  z budżetu państwa - Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.

 

 

 

Kwota dofinansowania: 3 867,00  zł, całkowita wartość zadania: 4 834,00 zł