Miłki wobec dużej skali problemu przemocy domowej. Nagrody w konkursie plastycznym "Rodzina bez przemocy - szczęśliwą rodziną" rozdane!

Jak podaje Stowarzyszenie Kongres Kobiet, co roku 150 kobiet ginie z rąk domowych oprawców, 800 tysięcy jest ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej, a - szacunkowo – około 4 milionów przemocy psychicznej i ekonomicznej. Ofiarami przemocy domowej są również dzieci, mężczyźni, ludzie starzy. Dla setek tysięcy kobiet dom jest bardziej niebezpiecznym miejscem niż ulica, również dlatego, że przemoc domowa nie zawsze jest wykrywana. Kobiety boją się i wstydzą o niej mówić. Wiele z nich uważa, że przemoc jest czymś nieuniknionym, "naturalnym", wpisanym w życie rodzinne.

Gmina Miłki osiągnęła w ubiegłym roku niechlubny rekord prowadzonych procedur Niebieskiej Karty na terenie naszego powiatu w stosunku do liczby ludności. Wśród ok. 4000 mieszkańców w 2014 r. ujawniono aż 23 środowiska rodzinne, w których dochodzi do przemocy – tym samym Zespół Interdyscyplinarny podjął działania pomocowe wobec 105 osób.

W ramach działań profilaktycznych, których mieszkańcy gminy tak bardzo potrzebują, 27 stycznia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Miłkach odbył się konkurs plastyczny pn. „Rodzina bez przemocy – szczęśliwą rodziną”. Udział w nim wzięło 32 dzieci w wieku od 2,5 roku do 12 lat. Spotkanie rozpoczął dzielnicowy gminy Miłki, st. sierżant Karol Romanowicz, który przeprowadził z dziećmi rozmowę na temat konsekwencji używania przemocy. Następnie młodzież przystąpiła do tworzenia prac plastycznych promujących rodziny bez przemocy. Komisja w składzie: Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach – Agnieszka Chrzanowska oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Ewelina Byrwa, wybrała sześć najciekawszych prac w dwóch kategoriach wiekowych.

Nagrody otrzymały: Ewelina Hamernik, Milena Franke, Izabela Tarnacka, Julia Szabelska oraz Maja Masiuk. Nagrody ufundowała Pani Barbara Mazurczyk, za co wszystkie dzieci gorąco jej podziękowały. Gratulujemy zwycięzcom i prosimy wszystkich rodziców, aby wprowadzili w życie obraz rodzin, jakie wymalowały dzieci!


SPRAWOZDANIE