Mieszkańcy gminy Miłki wzięli udział w projekcie niwelującym bariery w dostępie do leków

W sierpniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach nawiązał współpracę z Mazurską Fundacją Młodzieży Niepełnosprawnej, w ramach której mieszkańcy gminy Miłki uzyskali możliwość otrzymania pomocy w niwelowaniu barier w dostępie do leków w woj warmińsko- mazurskim.


Osoby, które  stale przyjmują kosztowne lekarstwa do dnia 17.09. składali do GOPS wnioski o pomoc, wraz z załącznikami, w których wykazywali wydatki poniesione w związku z długotrwałym leczeniem. Pod uwagę brany był uzyskany dochód własny oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  Po przeprowadzeniu oceny wniosków, w której Komisja porównywała miesięczny dochód do wydatków, jakie osoba ponosi na leki, wyłoniono 32 osoby uprawnione do otrzymania pomocy.

 

Uroczyste ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia w zakupie leków i środków medycznych odbyło się 18 września 2015 r. w Ośrodku Kultury w Miłkach. W proklamację wyników projektu zaangażowała się Wójt gminy Miłki - Pani Barbara Mazurczyk oraz poseł na sejm – Pan Andrzej Orzechowski.