XVIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Gminie Miłki

 

Z inicjatywy koordynatora Dni Rodziny – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, 5 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Kultury w Miłkach odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne poświęcone organizacji tegorocznych XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Gminie Miłki pod hasłem „Rodzina - tu wszystko się zaczyna”.

W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Miłki Pani Barbara Mazurczyk, Przewodniczący Rady Gminy Miłki Pan Tomasz Gujda, Radny Pan Józef Dominiuk, Dyrektor Ośrodka Kultury w Miłkach Pan Dariusz Skrzypek, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku, placówek oświatowych, stowarzyszeń z terenu gminy Miłki, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Miłkach wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację Dni Rodziny. Koordynatorem spotkania był GOPS w Miłkach. Na spotkaniu omówiono hasło przewodnie, ustalono termin obchodów w Gminie Miłki oraz planowane działania.

Wspólną decyzją osób przybyłych na spotkanie ustalono, że tegoroczne obchody ogólnopolskich Dni Rodziny w naszej Gminie świętować będziemy w dniach 13 maj – 12 czerwca. W tym czasie jednostki podległe Urzędowi Gminy podejmą wewnętrzne inicjatywy podkreślające wagę Rodziny, natomiast w dniu 12 czerwca odbędzie się uroczyste zakończenie obchodów  połączone  ze wspólną zabawą wszystkich mieszkańców gminy Miłki. Festyn pod nazwą „Rodzina – tu wszystko się zaczyna” odbędzie się na terenie boiska w Miłkach.

 

Wszystkim przybyłym na spotkanie bardzo dziękujemy i liczymy na aktywne włączenie się w obchody XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Miłkach.