Ostatnie dni na złożenie wniosku!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci złożenie wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ po 1 lipca 2016 r. spowoduje wypłatę w/w świadczenia bez wyrównania od początku okresu zasiłkowego tj. od 1 kwietnia 2016 r.

 

Przypominamy, że wnioski można pobrać w tutejszym ośrodku, bądź złożyć za pomocą bankowości elektronicznej.