Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik KIS

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Kierownik KIS


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu
4 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:

 

1.      Justyna Barczak zam. Giżycko

2.      Justyna Czerniawska zam. Giżycko

 

 

Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach