Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach Kierownik KIS

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach

 

 

Kierownik KIS

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Barczak, zamieszkała w Giżycku

 

Uzasadnienie

 

Kandydatka spełnia wymagania formalne i kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy na stanowisku objętym naborem.