OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Ogłoszenie o rekrutacji

uczestników do projektu

p.t. „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach

nr RPWM.11.01.01-28-0056/17

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

 ogłasza nabór uczestników do projektu, pn. 

 

Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” 

realizowanego w ramach Poddziałania RPWM 11.01.01 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 36 osób (30 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku produkcyjnym (18-60 lat), poprzez wzmocnienie i rozbudowę działania Klubu Integracji Społecznej w Miłkach. W projekcie zaplanowane zostały standardowe działania aktywizacyjne (szkolenia i doradztwo dla wszystkich uczestników projektu) służące ustaleniu indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego uczestnika projektu.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 Zapewniamy materiały szkoleniowe, dojazd na zajęcia lub zwrot kosztów dojazdu, ciepły posiłek, opiekę nad dziećmi w czasie zajęć oraz sfinansowanie  indywidualnej ścieżki rozwoju.

 

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 

- w wieku produkcyjnym (18-60 lat) mieszkające na terenie gminy Miłki

- korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

- bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące na niekorzystnych warunkach      (umowa zlecenie, praca bez umowy itp.).

 

 

Osoby chętne do udziału w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali Konferencyjnej Ośrodka Kultury w Miłkach

dnia 03.10.2017 roku o godzinie 17.00

 

 

Na spotkaniu będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu oraz pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację przez Kadrę rekrutacyjną.

Projekt przewiduje zrekrutowanie 36 osób w trzech turach. Pierwsza tura rekrutacji przewidziana jest w roku 2017 , dwie kolejne w 2018 roku.

W I turze kadra rekrutująca wyłoni 12 osób, które wezmą udział w I edycji projektu.

 

Biuro projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

Osoba do kontaktu- Pani Ewelina Byrwa - Kierownik projektu, tel. 87 428-18-01

 

 

 

Serdecznie zapraszamy