Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 3/2017

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 3/2017 - usługa przygotowania posiłków CPV 55321000-6 i dowiezienia posiłku CPV 55521200-0

 

Informuję, że w wyniku zapytania ofertowego na usługa przygotowania posiłków CPV 55321000-6 i dowiezienia posiłku CPV 55521200-0 w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 nie dokonano wyboru zleceniobiorcy zadania.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia postępowania : brak ofert