Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2017

Informuję, że ofertę na ogłoszone zapytanie ofertowe dot. usługi transportowej CPV 60140000-1, w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020  złożył w terminie podanym w ogłoszeniu 1 oferent, tj. Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna „LEPIEJ”.  

 

Powyższy oferent zaproszony zostanie telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach celem negocjacji złożonej oferty.