Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 4/2018 dot. indywidualnych konsultacji psychologicznych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje

o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2018 dot. usługi indywidualnych konsultacji psychologicznych. 

Zgodnie z pkt VII przedmiotowego zapytania, odwołanie postępowania nie wymaga podania przyczyny.