Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 5/2018 dot. szkoleń zawodowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że że w wyniku zapytania ofertowego nr 5/2018 dot. szkoleń zawodowych w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 nie dokonano wyboru zleceniobiorcy zadania.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia postępowania: brak ofert złożonych w wymaganym terminie