Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko: Psycholog

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko: Psycholog wybrana została Pani Anna Wysokowicz, zamieszkała w Kętrzynie.

 

uzasadnienie

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Psychologa złożona została jedna oferta. Kandydatka spełnia wymagania formalne i kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy na stanowisku objętym naborem.