Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki.

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest:  art. 6 lit. c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) (RODO), w związku z ustawą z dnia 12 marca 2014 r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana  dane osobowe: nie będą profilowane.

 

 

2014

Klub Integracji Społecznej utworzono w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika GOPS z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania KIS.
Dnia 17 lipca 2014 r. złożony został wniosek o nadanie certyfikatu KIS, który poddany został ocenie formalnej i merytorycznej. Wojewoda Warmińsko -Mazurski przyznał certyfikat nr 1/2014 dnia 2 października 2014 r.

Klub Integracji Społecznej w Miłkach dał możliwość 12 osobom z naszej gminy uczestnictwa w zajęciach ze specjalistami, które w znacznym stopniu podniosły ich kompetencje społeczne. W okresie marzec – sierpień 2014 r. organizowane były spotkania z psychologiem, prawnikiem, terapeutą oraz doradcą zawodowym – zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej. Poniżej przedstawiony został zakres realizowanego programu edukacyjno – szkoleniowego.

1. Doradztwo zawodowe 
– zapoznanie z sytuacją zawodową klientów 
– autoanaliza posiadanego potencjału 
– określenie sytuacji zawodowej 
– warsztaty: autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna 
– określenie predyspozycji zawodowych 
– określenie problemu zawodowego

2. Poradnictwo psychologiczne 
– zajęcia organizacyjne, integracja, kontrakt, autoprezentacja 
– skuteczna komunikacja, unikanie konfliktów 
– główne obszary problemowe (zajęcia indywidualne) 
– komunikacja – przeszkody (blokady) w aktywnym słuchaniu oraz komunikaty wspierające (odzwierciedlenie, parafraza) 
– komunikacja – autodiagnoza, rozwój w zakresie umiejętności aktywnego słuchania 
– Wsparcie w sytuacjach kryzysowych 
– kluczowe przekonania i skrypty życiowe - wpływ na kształtowanie zachowań 
– stres – wróg czy sprzymierzeniec

3. Terapeuta - Trening asertywnych zachowań w zakresie substancji psychoaktywnych 
– czym jest uzależnienie, konsekwencje wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych 
– „Co to jest asertywność, do czego jest potrzebna” 
– pozytywna postawa. Umacnianie poczucia własnej wartości. 
– mapa asertywnych zachowań. 
– ćwiczenia asertywnych zachowań w różnych aspektach życia

4. Doradztwo prawne 
– rodzaje aktów prawnych, gałęzie prawa, podstawowe definicje 
– wprowadzenie do prawa cywilnego 
– prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze

Już wkrótce planowane jest wznowienie działalności Klubu! Wszelkie informacje dostępne będą na naszej stronie.

 

Kontakt

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIŁKACH

ul. Szkolna 3

11 - 513 Miłki

tel. 533 416 844

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.