Informacja

 

 Informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2018 roku  (sobota)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Natomiast dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia)

będzie dniem wolnym od pracy.

W dniu tym GOPS w Miłkach będzie nieczynny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2018