Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2018

Ważna informacja dot. świadczenia DOBRY START

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz. U. Z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061) przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji.

 

Wydania decyzji wymaga jednak odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start.

 

W związku z powyższym organ właściwy, przyznający świadczenie, będzie przesyłał wnioskodawcy informację o przyzaniu na wskazany przez wnioskodawcę we wniosku adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże we wniosku adresu poczty elektronicznej GOPS w Miłkach informuje, że wiadomość o przyznaniu świadczenia będzie do odbioru w siedzibie ośrodka.

 

Z uwagi na możliwe podszywanie się pod instytucje publiczne wskazujemy adres poczty elektronicznej, z której będzie prowadzona kampania informacyjna oraz będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kiedy składamy wnioski?

LIPIEC- wnioski elektroniczne Dobry Start (wyprawka szkolna)

 

SIERPIEŃ- darmowe obiady w szkole

 

1- 15 WRZESIEŃ- stypendia szkolne

 

SIERPIEŃ- PAŹDZIERNIK- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+ , wnioski papierowe Dobry Start (wyprawka szkolna)