Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 6/2018 - szkolenia dla uczestników projektu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 6/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń uczestnikom projektu w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. 

Po dokonaniu analizy zaproponowanych warunków, za najkorzystniejszą cenowo uznana została oferta złożona przez CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS z siedzibą w Giżycku.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2018 - kurs prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 2/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B  w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. 

Po dokonaniu analizy zaproponowanych warunków, za najkorzystniejszą cenowo uznana została oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców WINNER TOMASZ SZMIT

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 5/2018 dot. szkoleń zawodowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że że w wyniku zapytania ofertowego nr 5/2018 dot. szkoleń zawodowych w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 nie dokonano wyboru zleceniobiorcy zadania.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia postępowania: brak ofert złożonych w wymaganym terminie

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/2018 - "Szkoła dla rodziców"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 3/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Szkoła dla Rodziców"  w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. 

Po dokonaniu analizy zaproponowanych warunków, za najkorzystniejszą cenowo uznana została oferta złożona przez Grupę CSW Delta Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie.

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 2/2018 - kurs prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje o zmianie terminu dokonania oceny ofert w związku z koniecznością ich uzupełnienia przez oferentów.

Wyznacza się termin ogłoszenia wyniku postępowania na 30.03.2018 r.

Wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.gopsmilki.pl