INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Broker rozwojowy 1/2 etatu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.


Informuję, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach, nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku Broker Rozwojowy 1/2 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Miłkach.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Klubu Integracji Społecznej 1/2 etatu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.


Informuję, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach, nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku Kierownik KIS 1/2 etatu w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert