TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W związku z obchodzonym TYGODNIEM POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach w dniach 23-25 luty 2016 r. w godzinach 10.00-13.00. 

Szczegółowe informacje, wraz z harmonogramem działalności instytucji zaangażowanych w akcję z terenu naszego województwa, znajdziecie Państwo pod adresem: http://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/6537-tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym