Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o naborze - Koordynator Centrum dla Rodzin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

przystępując do realizacji projektu

„Miło, milej, Miłki – strefa wolna od przemocy”

 w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

 

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko:

Koordynator Centrum dla Rodzin
(koordynator implementacji modelu)

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje w załączeniu