#PRZEMOCTONIESUPERMOC - konkurs!

W związku ze zbliżającą się Ogólnoświatową Kampanią Białej Wstążki Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miłki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs!

Więc do dzieła!


Celem konkursu jest poszerzenie świadomości o zjawisku przemocy oraz form przeciwdziałania
Zadanie do wykonania: krótki- max
60 sekund, film propagujący Kampanię Białej Wstążki

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są poniżej oraz w sekretariatach szkół.

Czas start ! 

 

Informacja

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, dzień

5 listopada (sobota) w godzinach 7-15

będzie dniem pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.

 

Osoby nie mające możliwości osobiście stawić się w Ośrodku w zwyczajowych godzinach jego funkcjonowania, w tym dniu będą mogły skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatki na ogrzewanie, i inne.

Jednocześnie informujemy, że dnia 31.10.2022 r. GOPS w Miłkach będzie nieczynny.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - do pobrania

Nowe dodatki do niektórych źródeł ciepła

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzającą program "ciepło z rekompensatą" (dalej: ustawa). Ma to ograniczyć wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Ustawa zakłada też wprowadzenie nowego jednorazowego wsparcia finansowego (dodatku) dla ogrzewających domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym.

Mieszkańcy gminy Miłki wnioski składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach, przy ul. Szkolnej 3. 

Czytaj więcej: Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - do pobrania