Wracamy do współpracy z Bankiem Żywności

Od października br. mieszkańcy gminy Miłki będą ponownie korzystać z pomocy w postaci paczek żywnościowych. Dzięki nawiązaniu współpracy w Bankiem Żywności w Olsztynie aż 350 osób objętych zostanie dodatkowym wsparciem!

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie oświadczenia podpisanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

Aby ubiegać się o tę formę pomocy, oświadczenie należy złożyć do 16 września br. 

 

Oświadczenia dostępne są w siedzibie OPS w Miłkach.