Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Broker rozwojowy

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Broker rozwojowy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożył w terminie podanym w ogłoszeniu
1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:

 

Marek Trypuć zam. Wydminy

 

Powyższa osoba zaproszona zostanie telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach