Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach Broker rozwojowy

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach

 

 

Broker rozwojowy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marek Trypuć, zamieszkały w Wydminach

 

Uzasadnienie

 

Kandydat spełnia wymagania formalne i kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy na stanowisku objętym naborem.