Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach - Asystent rodziny -

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – asystent rodziny – wybrana została Pani Joanna Boncik, zamieszkała w Giżycku.

 

uzasadnienie

 

 

Pani Joanna Boncik spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona przez komisję. Udokumentowane predyspozycja i umiejętności  oraz wykazana wiedza wskazują, iż sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.