Informacja dot. zapytania ofertowego nr 2/2018 - kurs prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje o zmianie terminu dokonania oceny ofert w związku z koniecznością ich uzupełnienia przez oferentów.

Wyznacza się termin ogłoszenia wyniku postępowania na 30.03.2018 r.

Wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.gopsmilki.pl