Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko: Doradca zawodowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko: Doradca zawodowy wybrany został Pan Grzegorz Stachurski, zamieszkały w Ełku.

 

uzasadnienie

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Doradcy zawodowego złożona została jedna oferta. Kandydat spełnia wymagania formalne i kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy na stanowisku objętym naborem.