Ułatwienia dostępu

Zapytanie ofertowe - organizacja wizyty studyjnej + Zakończenie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na:

Organizację wizyty studyjnej w jednostce, której działalność jest ściśle związana z profilaktyką przemocy domowej dla 5 osób w ramach projektu „Miło, milej, Miłki – strefa wolna od przemocy” 

szczegóły w załączniku

 

Zapytanie ofertowe.doc

oferta.doc

___________________________________________________________________________________________________________

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W ramach ogłoszonego zapytania wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania. W wyniku negocjacji nie podpisano jednak umowy na realizację zlecenia, a zapytanie zostało unieważnione.

                                                                                                           /-/ Kierownik GOPS w Miłkach
                                                                                                                    Ewelina Byrwa