Ułatwienia dostępu

Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Miłki Nr 19/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r.powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu weszli specjaliści oraz przedstawiciele różnych instytucji, są to:

a) Pracownik GOPS – Przewodnicząca Zespołu
b) Kierownik GOPS
c) Dzielnicowy Gminy Miłki
d) Pedagog z Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach
e) Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Staświnach
f) Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rydzewie
g) Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
h) Strażnik Gminny
i) Pielęgniarka NZOZ w Miłkach
j) Kurator Zawodowy dla dorosłych
k) Kurator zawodowy dla nieletnich
l) Prezes Stowarzyszenia „Do Przodu”

Zadaniem Zespołu jest m.in. udzielanie pomocy , a w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Impulsem do spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą zgłoszenia osób doświadczających przemocy, prośby rodziców, dorosłych członków danej rodziny lub dziecka, zgłoszenia anonimowe, informacje uzyskane od mieszkańców, informacje ze szkoły, policji, kościoła oraz innych organizacji.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba doznająca przemocy i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy zgłoś to do Zespołu Interdyscyplinarnego, którego siedziba mieści się w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach, nr tel. 87 428 18 01. Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną na wskazany adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.