Nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

 ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

 FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r. 

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu

"Posiłek w szkole i w domu"

Wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 

§  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 

§  dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

 

§  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

 

 

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

 

Czytaj więcej: "Posiłek w szkole i w domu"

Informacja dot. pomocy uchodźcom

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. możliwości otrzymania dofinansowania do pobytu obywatela Ukrainy w prywatnych kwaterach - informujemy, iż osoba decydująca się udzielić schronienia uchodźcom zobowiązuje się we własnym zakresie zaopiekować się nimi. Projekt specustawy przewiduje możliwość dofinansowania pobytu uchodźców u osób prywatnych, jeśli przedsiębiorca zapewni schronienie dla minimum 20 obywateli Ukrainy. Jednak na tę chwilę specustawa jest na etapie konsultacji.
Uchodźcy w pierwszej kolejności powinni zgłaszać się do punktów recepcyjnych, skąd kierowani będą do rządowych ośrodków, w których zapewniona będzie dla nich pełna opieka - od zakwaterowania po pomoc psychologiczną i medyczną. Najbliższy Punkt pomocy dla uchodźców znajduje się w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55; tel. 797 829 617.