Warsztaty kulinarne dla osób korzystających z żywności z POPŻ 2014-2020

4.09.2020 r. w parafii pw. Matki Bożej Królowej w Miłkach odbędą się warsztaty edukacyjno kulinarne, na które chętnie zapraszamy. W programie:

8.00-11.00 edukacja ekonomiczna

11.10-14.10 program edukacyjny - przeciwdziałanie marnowaniu żywności

14.30-17.30 warsztaty kulinarne

Ilość miejsc ograniczona - 25 osób. Zapisy u proboszcza parafii w Miłkach.

REKRUTACJA do projektu "Rodzinne więzi" trwa od 17.08.2020 r. do 14.09.2020 r.

Zachęcamy wszystkie rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Miłki do wzięcia udziału w projekcie "Rodzinne więzi" projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Monti w partnerstwie z Fundacją "Rodzinna Stacja" przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.  Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie poniższych kryteriów ( nie muszą być wszystkie):

1. Osoby/rodziny korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.
2. Osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3. Osoby/rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, rodzice wykazujący trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
4. Osoby/rodziny posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
5. Osoby rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
6. Rodziny wielodzietne

Wsparcie rodzin będzie obejmowało pomoc m.in. prawno - obywatelską, rodzinną, psychologiczną, wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i współuzależnieniem, szkołę dla rodziców, terapię logopedyczną, treningi/warsztaty psychospołeczne. Dodatkowo planowane są animacje dla dzieci i ich rodzin oraz wspólne wyjazdy.

Specjalista przyjedzie do Ciebie do domu, bądź umówi się w dogodnym dla Ciebie miejscu!!!!!

Więcej informacji na temat projektu można otrzymać pod nr. tel. 87 555 90 50 u Pani Mileny Machejko oraz Eweliny Byrwa oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że przyznane uprawnienia do świadczeń wychowawczych obowiązują do 31.05.2021 r.

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 

       od dnia 01.02.2021 r. - w formie elektronicznej (PIU/Banki/ZUS)

       od dnia 01.04.2021 r. - w formie tradycyjnej (papierowej)