KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki.

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest:  art. 6 lit. c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) (RODO), w związku z ustawą z dnia 12 marca 2014 r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana  dane osobowe: nie będą profilowane

Zapraszamy na warsztaty edukacji ekonomicznej!

Już 11 maja 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Ośrodku Kultury w Miłkach odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
  • Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
  • zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
  • zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego. 

Warsztaty skierowane są do osób otrzymujących pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.