Zapraszamy na warsztaty edukacji ekonomicznej!

Już 11 maja 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Ośrodku Kultury w Miłkach odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
  • Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
  • zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
  • zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego. 

Warsztaty skierowane są do osób otrzymujących pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 6/2018 - szkolenia dla uczestników projektu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 6/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń uczestnikom projektu w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. 

Po dokonaniu analizy zaproponowanych warunków, za najkorzystniejszą cenowo uznana została oferta złożona przez CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS z siedzibą w Giżycku.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2018 - kurs prawa jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 2/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B  w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. 

Po dokonaniu analizy zaproponowanych warunków, za najkorzystniejszą cenowo uznana została oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców WINNER TOMASZ SZMIT

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 5/2018 dot. szkoleń zawodowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że że w wyniku zapytania ofertowego nr 5/2018 dot. szkoleń zawodowych w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 nie dokonano wyboru zleceniobiorcy zadania.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia postępowania: brak ofert złożonych w wymaganym terminie